Zorunlu Deprem Sigortası - Dask

zorunlu-deprem-sigortasi-dask

dask

konut

Zorunlu Deprem Sigortası – Dask ülkemizde ne yazık ki her an her saniye farklı olaylarla karşı karşıya kalabilmek mümkün bir hale geliyor. Özellikle doğa afetleri içerisinde deprem ilk ön sahfalarda yer alırken can ve mal kayıplarının yaşanmasına da neden olabiliyor. Depremden korunmak ve oluşabilecek hasarları minimize etmek amacıyla mutlaka vatandaşlarımızın da Zorunlu Deprem Sigortası – Dask hizmetlerinden yararlanmaları gerekir. Deprem sonrasında olabilecek maddi zararların tazmin edilmesini sağlamaya yönelik oluşturulan bu sistem ile artık sizlerde tüm oluşabilecek masraflardan da kurtulmuş olacaksınız. Sigortayla Deprem sonucu yangının, Deprem sonucu infilakın, Deprem sonucu tsunaminin gibi neden olacağı pek çok maddi hasarlarında sigorta aracılığı ile karşılanmasını sağlayabilirsiniz. Tüm dünya da olduğu kadar ülkemizde de hiç beklenmedik anlarda deprem vakaları ile karşı karşıya kalınabiliyor. Doğal afetler kurumu olarak tanınan Dask tarafından tüm yaşanacak doğal afet zararları karşılanacaktır. Türkiye’nin bakıldığında %95’i deprem riski altında olduğundan dolayı doğal olarak güvenli bir hayat içerisinde olmadığımızdan yaralanma, sakatlanma, ölüm gibi benzer istemediğimiz sorunlar da ortaya çıkabiliyor.

Aynı zamanda Zorunlu Deprem Sigortası yapılmaz ise tapu, elektrik, su aboneliği işlemi gibi eylemlerinizi de yapamayacaksınız. Doğal afetlere karşı sizlerde zorunlu deprem sigortasını yaptırarak güvenliği geniş çaplı bir şekilde alabilir ve yaşamınızı da yaşanabilir bir ortama bir an önce dönüştürmeye de başlayabilirsiniz. Deprem sonrasında meydana gelen hasarlar insanlar da ister istemez maddi hasarlar da açıyor. Özellikle Yeni yönetmelik kapsamında alınan kararlarla birlikte elektrik ve su aboneliği için her bir binanın mutlaka Dask sigortasının bulunması gerekiyor. Bu konuda alacağınız profesyonel destekle birlikte tüm olası yaşanabilecek faciaların önüne geçerek maddi kayıplar yaşamamış olursunuz. Zorunlu deprem sigortasını isteyen hemen herkes çok kısa süre zarfı içerisinde yapabilecektir. Ev sahibi olan kişiler evin güvence altına alınması açısından zorunlu deprem sigortasının mutlak surette yapılması gerektiğini de unutmamaları gerekiyor. Alacağınız desteğimizle birlikte artık sizlerde priminizi hesaplayabilir, poliçenizi düzenleyebilir veya süresi bitmiş poliçenizi yeniden yeniletme ayrıcalığına sahip olabilirsiniz. Böylelikle maddi kayıp ve hasarlarında önüne geçmiş olacaksınız.

Teminatın Kapsamı
27 Eylül 2000 tarihinde yürürlüğe giren Zorunlu Deprem Sigortası’nı;
– 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler (Ortak yerler dahil),
– Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi arazi ve arsalar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
– Bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
– Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler yaptırmak zorundadır.
Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, köy yerleşim alanlarında yapılan binalar, tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar ve 27 Aralık 1999 tarihinden sonra inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışındadır.
Enkaz kaldırma masrafları, kâr kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek bütün dolaylı zararlar, her türlü taşınır mal ve eşya, ölüm de dahil olmak üzere bütün bedeni zararlar, manevi tazminat talepleri bu poliçenin kapsamı dışındadır.
Kaçak yapılar için kesinlikle Zorunlu Deprem Sigortası düzenlenemez.
KONUT SİGORTASI’nın güvence altına aldığı risler:
• Yangın, yıldırım, infilak
• Hırsızlık
• Sel / su baskını
• Deprem
• Dahili su hasarları
• Fırtına
• Kar ağırlığı
• Hava taşıtları çarpması
• Kara taşıtları çarpması
• Yer kayması
• Duman
• Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terörizm riskleri.

hizli_iletisim

İletişim

Numaranızı, lütfen başında 0 (sıfır) olmadan giriniz.

Sending