Samsun Zorunlu Deprem Sigortası - Dask

10 Mart 2016

Yorumlar

Off
 Mart 10, 2016
 Off
Kategori Genel

Samsun zorunlu deprem sigortası – dask geleceğimizi garanti altına almasının yanı sıra ülkemizde gerçekleşecek depremlerle ilgili tazmin güvencesi sağlamaktadır. Bu sigorta ile deprem esnasında binalarda yıkılma, hasar gibi durumlar karşılanmaktadır. Sigortayı yaptırırken beyanlarınız önem arz etmektedir, hatalı verilen bilgilerden dolayı oluşacak zararlar karşılanmamaktadır.

Zorunlu deprem sigortası, Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından yönetilmektedir. Bu kurum hazine müsteşarlığına bağlı olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları

samsun-zorunlu-deprem-sigortasi-dask

Deprem nedeniyle yaşanan yer kayması, yangın, infilak ve tsunaminin neden olduğu hasarlara karşı konutları ve işyerlerini güvence altına alır.

Konut kredisi ve tapu devirleri yanı sıra elektrik ve su abonelik işlemlerinde zorunlu deprem sigortası istenmektedir. Sigortanın olmaması durumunda bu işlemler yapılamamaktadır. Ev sahipleri DASK yaptırma ve yenilemesinden sorumludur. Zorunlu deprem sigortası her yıl yaptırılması gerekiyor.

Zorunlu Deprem Sigortası Fiyatları

Dask primleri konutun brüt yüzölçümü, yapı tarzı ve bulunduğu yerin deprem risk derecesine göre belirlenmektedir.
Ödeyeceğiniz prim tutarı hasarlar karşısında alacağımız meblağı belirlemektedir.

Teminatın Kapsamı
27 Eylül 2000 tarihinde yürürlüğe giren Zorunlu Deprem Sigortası’nı;
– 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler (Ortak yerler dahil),
– Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi arazi ve arsalar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
– Bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
– Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler yaptırmak zorundadır.
Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, köy yerleşim alanlarında yapılan binalar, tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar ve 27 Aralık 1999 tarihinden sonra inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışındadır.
Enkaz kaldırma masrafları, kâr kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek bütün dolaylı zararlar, her türlü taşınır mal ve eşya, ölüm de dahil olmak üzere bütün bedeni zararlar, manevi tazminat talepleri bu poliçenin kapsamı dışındadır.
Kaçak yapılar için kesinlikle Zorunlu Deprem Sigortası düzenlenemez.
Samsun Zorunlu Deprem Sigortası – Dask www.dostsigorta.com.tr adresinden teklif isteyiniz.

Comments are closed.