Hayat sigortası ile ilgili tazminat talepleriniz için Tazminat Talep Formunu aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte Bölge Müdürlüklerimize başvurabilirsiniz.

Tazminat Talep Formuyla İstenen Belgeler

– Poliçenin aslı
– Vergi kimlik numarası gösteren belge
– Sigortalının kendisine ait, daha önce tedavi gördüğü hastane veya doktordan alınmış reçeteler, raporlar ve varsa sağlık karnesi

Ölüm durumunda yukarıdaki belgelere ek olarak;

– Veraset ilamı aslı
– Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği aslı
– Defin ruhsatiyesi veya ölüm tutanağı aslı veya tasdikli bir sureti
– Ölüm kaza sonucu meydana gelmişse, Cumhuriyet Savcılığı’nca düzenlenen kaza ile ilgili rapor.

Tazminat talebi ancak sigortalı/ sigorta ettiren, poliçede belirtilen lehdar(lar) ya da sigortalının kanuni varisleri tarafından yapılabilir.