1. Trafik kazası tespit tutanağı,
  2. Zarar gören kişilerin sigortalı araçta ne sıfatla bulunduğunun belgesi, Yolcu mu muavin mi, şoför mü? (Tutanaklarda yok ise),
  3. Şoför ve muavinin sigortalı araçta çalıştıklarına dair resmi belge.

Ölüm Durumunda:

  1. Ölüm raporu,
  2. Veraset ilamı,
  3. Nüfus kayıt örneği.

Maluliyet durumunda:

  1. Maluliyet % sini (yüzdesini) gösteren rapor (Tam teşekküllü hastaneden).

Yaralanma Durumlarında:

  1. Tedavi masraf belgelerinin aslı (fatura, fiş, reçete),
  2. Hastane Ekipriz raporu.

Sigorta Şirketi, hasarın oluş durumuna göre gerektiğinde yukarıdaki evraklardan farklı evrak taleplerinde de bulunabilir.