1. Kaza ile ilgili tutanak,
  2. Mağdurun Sigortalıdan talep yazısı,
  3. Sigortalının olayı anlatan beyanı,
  4. Varsa görgü tanıklarının beyanları.

Yaralanmalarda:

  1. Tedavi masraf belgelerinin aslı (Fatura, Fiş, Reçete).

Sigorta Şirketi, hasarın oluş durumuna göre gerektiğinde yukarıdaki evraklardan farklı evrak taleplerinde de bulunabilir.