1. İş güvenliği veya S.S.K. müfettişlerinin kaza raporları,
 2. İş kazası ile ilgili tutanaklar,
 3. İşçinin iş akdi,
 4. Kaza geçiren işçinin maaş bordrosu (altı aylık),
 5. İşçi ya da S.S.K. tarafından İşverene tazminat davası açılmış ise dava dilekçesi,
 6. İşveren aleyhine sonuçlanan mahkeme kararı, icra emri, ödeme makbuzları,
 7. Dava açılmamışsa sigortalıdan taahhütname.

Ölümlerde:

 1. Ölüm raporu,
 2. Veraset ilamı.

Maluliyet ve yaralanmalarda:

 1. Hastane raporu,
 2. Tedavi masraf belgelerinin aslı (Fatura, Fiş, Reçete).

Taşınan para ve kıymet sigortaları için:

 1. Hadise ile ilgili tutanak,
 2. Taşınan para miktarının tespitine ilişkin belgeler,
 3. Talepname.

Sigorta Şirketi, hasarın oluş durumuna göre gerektiğinde yukarıdaki evraklardan farklı evrak taleplerinde de bulunabilir.