1. Poliçe aslı veya fotokopisi,
  2. Poliçe prim makbuzu,
  3. Sigortalının karakola müracaat zaptı, tasdikli,
  4. Görgü tespit tutanağı tasdikli,
  5. Çalınan malların bulunup bulunamadığına dair karakol ya da jandarma yazısı (Hasar’dan 30 gün sonra alınacak),
  6. Olay yerinde tahribat varsa fotoğraf,
  7. Hasar gören malların faturası (İşyerleri için),
  8. Alınan ve satılan malların giriş ve çıkış faturaları(İşyerleri için),
  9. Envanter kayıtları (İşyerleri için).

Sigorta Şirketi, hasarın oluş durumuna göre gerektiğinde yukarıdaki evraklardan farklı evrak taleplerinde de bulunabilir.