Ölüm durumunda:

  1. Kaza tutanağı tasdikli,
  2. Ölüm muayene zaptı,
  3. Veraset ilamı.

Maluliyet durumunda:

  1. Kaza tutanağı tasdikli,
  2. Malülüyet % ni gösteren maluliyet raporu (Tam teşekküllü hastaneden)

Yaralanma durumunda:

  1. Kaza tutanağı tasdikli,
  2. Tedavi masraf belgelerinin aslı (Fatura Reçete Makbuz ),
  3. Hastaneden epikriz raporu.

Sigorta Şirketi, hasarın oluş durumuna göre gerektiğinde yukarıdaki evraklardan farklı evrak taleplerinde de bulunabilir.