Bireysel Emeklilik Sisteminin Avantajları

bireysel-emeklilik

 

  • Bireyler yatırımlarını kendi kişisel tercihleri doğrultusunda yönetebilirler.
  • Farklı yatırım fonlarına kolayca geçilebilir. Katılımcılar katkı paylarının ve birikimlerinin hangi fonlarda değerlendirileceğini belirleme, belirledikleri fon kompozisyonunu yılda azami altı kez değiştirme hakkına sahiptir.
  • Birikimleri yönlendirenler, profesyonel fon yöneticileridir. Şeffaf bir yapıya sahiptir,istenildiğinde günlük olarak bile fon payları izlenebilir.
  • Katkı paylarını artırarak, daha yüksek maddi değerlerde birikim elde edilebilir.
  • Sistemin her kademesi denetim altında olduğundan sistem güvenlidir.
  • Katkı ödemeye ara verilebilen esnek bir yapı vardır.
  • Katılımcılar, aynı emeklilik şirketinin diğer emeklilik planlarına geçiş yapabilirler. Plan değişikliği hakkı yılda azami dört kez kullanılabilir.
  • Katılımcılar, bir emeklilik şirketinde bir yıllık süreyi doldurduktan sonra hesaplarındaki birikimlerini başka bir emeklilik şirketine aktarabilirler.
  • Aynı veya farklı şirketlerde açılmış olan hesaplar katılımcının talebi halinde birleştirilebilir. Birleştirme talebi katılımcı veya varsa sponsor kuruluş tarafından yapılabilir.

            Bireysel Emeklilik